Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Sobota, 17 lutego 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4102907
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Informuje, że w dniu 17.08.2006 roku zawarto umowę na:WYKONANIE REMONTU ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE KARTUZ.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kartuzy
83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1

Informuje, że w dniu 17.08.2006 roku zawarto umowę z


Przedsiębiorcą:


Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym

„DROMOS” S.A.

ul. Gdańska 26

83-300 Kartuzy


na:


WYKONANIE REMONTU ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE KARTUZ.


(znak sprawy: 16a/06)


cena oferty: 249.815,69 zł


(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 69/100).

Określenie przedmiotu oferty:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu ulic i chodników w Kartuzach:
1) Remont ulicy i chodnika ul. Nowe Osiedle (od bloku nr 4 do ul.Majkowskiego),
2) Remont ulicy Cichej (od ul. Majkowskiego do Sklepu),
3) Remont ulicy i chodnika os. XX-lecia PRL na odcinku 37mb od bloku nr 4,
4) Remont chodnika ul. Ceynowy/os. XX-lecia PRL
5) Remont ul. Fr. Tredera na odcinku od ul. Przy Torach do Abrahama.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrano ofertę wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty cena – 100 %.

Ostatnia zmiana: 2006-08-23 13:47:33

Opublikowane: 2005-05-23 09:34:52 (1423 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.040 sekund