Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Wtorek, 24 kwietnia 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4260848
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KARTUZY





Dokument typu Adobe Reader Uchwała Rady Miejskiej w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy- pobierz
Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 1- pobierz
Dokument typu Adobe Reader mapa- pobierz


Dokument typu Adobe Reader Uchwała nr XXVII/390/2005 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KARTUZY - pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/390/2005 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 6 lipca 2005 r. "GMINA KARTUZY ZMIANA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" - pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/390/2005 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 6 lipca 2005 r. "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARTUZY" - pobierz


CZĘŚĆ GRAFICZNA


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 2A - Gmina Kartuzy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rys 1A- pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 2B - Gmina Kartuzy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rys 1B- pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 2C - Gmina Kartuzy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rys 1C- pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 3 - Miasto Kartuzy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 4 - Gmina Kartuzy. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego- pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 5 - Gmina Kartuzy. Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w wodę- pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 6 - Gmina Kartuzy. Kierunki rozwoju w zakresie odprowadzenia ścieków- pobierz


Dokument typu Adobe Reader Załącznik nr 7 - Gmina Kartuzy. Kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w ciepło, gaz, elektroenergetyka- pobierz


Program Adobe Reader, można pobrać ze strony: http://www.adobe.com










Ostatnia zmiana: 2016-04-29 10:53:44

Opublikowane: 2005-07-21 11:08:33 (22254 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.035 sekund