Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846690
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Urząd - Praca

Dokument typu Adobe ReaderKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - pobierz


Dokument typu Adobe ReaderOŚWIADCZENIE OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - pobierz


Dokument typu Adobe ReaderKLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - pobierz


BURMISTRZ KARTUZY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S GOSPODARKI DROGAMI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSEKRETARZ KARTUZ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSEKRETARZ KARTUZ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSTRAŻNIK MIEJSKI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderKIEROWNIK D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S PRACOWNICZYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT W WYDZIALE ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S KOMUNALNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderOD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY WYDZIAŁ ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSPECJALISTA DS. URBANISTYKI WYDZIAŁ URBANISTYKI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderOD REFERENTA DO INSPEKTORA WYDZIAŁ ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI WYDZIAŁ FINANSOWY REFERAT D/S FINANSÓW OŚWIATY - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderOD REFERENTA DO INSPEKTORA WYDZIAŁ ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSTARSZY SPECJALISTA LUB INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI WYDZIAŁ FINANSOWY REFERAT D/S FINANSÓW OŚWIATY - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT D/S PŁAC - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR LUB INSPEKTOR DS.GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. BESPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW WOJSKOWYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS.KSIĘGOWOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT W WYDZIALE OŚWIATY - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderOD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT W WYDZIALE OŚWIATY - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS. PRACOWNICZYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. DRÓG - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. URBANISTYKI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. BUDOWLANYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. REALIZACJI INWESTYCJI - odwołanie naboru - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. REALIZACJI INWESTYCJI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS. OBSŁUGI PORTALU-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS INFORMATYZACJI GOSPODARKI ODPADAMI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderNAUCZYCIEL LOGOPEDA-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS. KOMUNALNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderNAUCZYCIEL LOGOPEDA-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS.PROJEKTÓW W WYDZIALE ROZWOJU LOKALNEGO-pobierz

Dokument typu Adobe Readerod REFERENTA do PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH -pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH -pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR W WYDZIALE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH -pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR W WYDZIALE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. STRATEGII I OBSZARU METROPOLITALNEGO-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR lub PODINSPEKTOR DS. KOMUNALNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR lub PODINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMENEDŻER DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNE STANOWISKO DS. KSZTAŁTOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. URBANISTYKI - KOORDYNATOR ZESPOŁU DS. URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS. GOSPODARKI ODPADAMI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS. ZIELENI I CZYSTOŚCI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderROBOTNIK GOSPODARCZY-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSKARBNIK KARTUZ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS. PODATKÓW I OPŁAT-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSEKRETARZ GMINY KARTUZY-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSEKRETARZ GMINY KARTUZY-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderGONIEC - DORĘCZYCIEL KORESPONDENCJI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ROZLICZANIA PROJEKTÓW-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI DROGOWYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. BUDŻETU I FINANSÓW -pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW WOJSKOWYCH -pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW WOJSKOWYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderKOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSTRAŻNIK MIEJSKI (APLIKANT)-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI - koordynator -pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderKOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSKARBNIK GMINY KARTUZY - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderGŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROZWOJU LOKALNEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. OŚWIATY I EDUKACJI - KOORDYNATOR ZESPOŁU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR - URBANISTA - Oferta Nr 5/07 - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI - Oferta Nr 4/07 - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Oferta Nr 3/07 - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH - Oferta Nr 1/07 - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH - Oferta Nr 2/07 - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderNACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S INWESTYCJI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S POMOCY PUBLICZNEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S KSIĘGOWOŚCI - pobierzLISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NABORU NA STANOWISKO

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderKOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS.FUNDUSZY POMOCOWYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS.GOSPODARKI KOMUNALNEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSTEKTOR DS.FUNDUSZY POMOCOWYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSTRAŻNIK MIEJSKI (APLIKANT) - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS.NIERUCHOMOŚCI - KOORDYNATOR - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderKOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSKARBNIK GMINY KARTUZY - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderGŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROZWOJU LOKALNEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S INWESTYCJI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S POMOCY PUBLICZNEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S KSIĘGOWOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderNACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S FUNDUSZY POMOCOWYCH - OFERTA NR 1/07 - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S FUNDUSZY POMOCOWYCH - OFERTA NR 2/07 - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT D/S GOSPODARKI KOMUNALNEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S NIERUCHOMOŚCI - oferta 4/07 - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. OŚWIATY I EDUKACJI - KOORDYNATOR ZESPOŁU pobierzINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dokument typu Adobe ReaderSEKRETARZ KARTUZ- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSTRAŻNIK MIEJSKI- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderKIEROWNIK WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S PRACOWNICZYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S KOMUNALNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIOELNY REFERENT W WYDZIALE ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderOD INSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY WYDZIAŁ ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSPECJALISTA DS. URBANISTYKI WYDZIAŁ URBANISTYKI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderOD REFERENTA DO INSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S KSIĘGOWOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderOD REFERENTA DO INSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSTARSZY SPECJALISTA LUB INSPEKTOR D/S KSIĘGOWOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT DS. PŁAC - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW WOJSKOWYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR LUB INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT DS.ROZLICZANIA PROJEKTÓW - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS.KSIĘGOWOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT DS.ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderOD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ROZWOJU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT W WYDZIALE OŚWIATY - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS. PRACOWNICZYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. DRÓG - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. URBANISTYKI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS. OBSŁUGI PORTALU-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS INFORMATYZACJI GOSPODARKI ODPADAMI-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS. KOMUNALNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS.PROJEKTÓW W WYDZIALE ROZWOJU LOKALNEGO-pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT DS. OCHRONY ŚRODOWISKA- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR W WYDZIALE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderREFERENT DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR W WYDZIALE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. STRATEGII I OBSZARU METROPOLITALNEGO- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR LUB PODINSPEKTOR DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR LUB PODINSPEKTOR DS. KOMUNALNYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNE STANOWISKO DS. KSZTAŁTOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. URBANISTYKI - KOORDYNATOR ZESPOŁU DS. URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS.ODPADÓW- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS.ZIELENI I CZYSTOŚCI- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSKARBNIK KARTUZ- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSAMODZIELNY REFERENT DS. PODATKÓW I OPŁAT- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSEKRETARZ GMINY KARTUZY- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderSEKRETARZ GMINY KARTUZY- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i ROZLICZANIA PROJEKTÓW- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI DROGOWYCH- pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. BUDŻETU I FINANSÓW - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW WOJSKOWYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderZASTĘPCA KIEROWNIKA URZEDU STANU CYWILNEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTRO DS. NIERUCHOMOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTRO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY POMOCOWYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderKOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ - pobierz

Dokument typu Adobe Reader STRAŻNIK MIEJSKI (APILKANT) - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR DS. NIERUCHOMOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderKOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderGŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROZWOJU LOKALNEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR DS. OŚWIATY I EDUKACJI - KOORDYNATOR ZESPOŁU - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S POMOCY PUBLICZNEJ - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderPODINSPEKTOR D/S KSIĘGOWOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderNACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S FUNDUSZY POMOCOWYCH - oferta nr 1/07 - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderMŁODSZY REFERENT D/S KOMUNALNYCH - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR D/S NIERUCHOMOŚCI - pobierz

Dokument typu Adobe ReaderINSPEKTOR - URBANISTA - oferta Nr 5/07 pobierz


Program Adobe Reader, można pobrać ze strony: http://www.adobe.com


Ostatnia zmiana: 2019-05-15 11:53:33

Opublikowane: 2006-02-13 16:47:32 (142371 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.063 sekund