Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Sobota, 25 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4843189
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia, Zawiadomienia, Postanowienia

1. Zawiadomienie w sprawie wykazu danych o uwarunkowaniach środowiskowych
2. Obwieszczenie w sprawie uwarunkowaniacg środowiskowych
3. Zawiadomienie w sprawie wykazu danych o uwarunkowaniach środowiskowych
4. Postanowienie w sprawie raportu oddziałaywania na środowisko
5. Zawiadomienie w sprawie wykazu danych o uwarunkowaniach środowiskowych
6. Postanowienie w sprawie raportu oddziałaywania na środowisko
7. Zawiadomienie w sprawie wykazu danych o uwarunkowaniach środowiskowych
8. Zawiadomienie w sprawie wykazu danych o uwarunkowaniach środowiskowych
9. Zawiadomienie w sprawie wykazu danych o uwarunkowaniach środowiskowych
10. Postanowienie w sprawie raportu oddziałaywania na środowisko
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu w Sitnie
12. Zawiadomienie w sprawie wykazu danych o uwarunkowaniach środowiskowych
13. Zawiadomienie w sprawie wykazu danych o uwarunkowaniach środowiskowych
14. Obwieszczenie dotyczace przebudowy istniejącej Stacji Paliw płynnych PKN Orlen S.A. w Kartuzach przy ul. Zamkowej 2a
15. Obwieszczenie dotyczące uwarunkowań środowiskowych sieci wodociągowej w miejscowości Kartuzy
16. Obwieszczenie dotyczace środowiskowych uwarunkowań na realizacją inwestycji polegajacej na otwarciu punktu składowiska złomu metali kolorowych
17. Zawiadomienie dotyczące środowiskowych uwarunkowań na realizację inwestycji, polegajacej na zmianie konfiguracji anten stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w Brodnicy Górnej
18. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 10253 Kiełpino-Pikarnia
19. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rezlizację inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i adaptacji istniejącego budynku na cele usługowo-handlowe na terenie działki nr ew. gr. 79/6 w Kartuzach
20. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzajacego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej ma zmiania (przedłużeniu) koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rpoy naftowej i gazu ziemnego
21. Obwieszczenie dotyczące udostępnienia raportu oddziaływania na środowisko dla projektu dotyczacego budowy stacji paliw płynnych z zapleczem usługowym w miejscowości Leszno
22. Obwieszczenie dotyczące budowy tymczasowej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w Kartuzach
23. Zawiadomienie dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kartuzy
24. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegajacego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy-Żukowo
25. Zawiadomienie o rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ulicy Prokowskiej w Kartuzach
26. Obwieszczenie dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ERA zlokalizowanej w Kartuzach
27. Zawiadomienie o zmianie konfiguracji anten stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w Brodnicy Górnej
28. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Kartuzach
29. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Grzybno
30. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektu IK/7639/7/06/07, polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 171, zlokalizowanego na terenie działki nr ew. gr. 60/4 przy ul. Zamkowej 2a w Kartuzach
31. Pismo dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, polegającej na zmianie (przedłużeniu) koncesji Kartuzy 51/2001/p z dnia 31.12.2001 r., na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
32. Pismo dotyczące uzgodnień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowanym przedsięwzięciem, polegającej na zmianie (przedłużeniu) koncesji nr 51/2001/p z dnia 31.12.2001 r., na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
33. Obwieszczenie informujące o umorzeniu postępowań w sprawach: IK/7639/26/07 oraz IK/7639/22/07
34. Obwieszczenie informujące o umorzeniu postępowania w sprawie: IK.R.7639-35/07
35. Zawiadomienie o dostępności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektu nr IK/7639/18/07, polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy-Żukowo na odcinku Dzierżążno-Borowo km 68+240 - 72+000,
36. Pismo dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia pn. Zmiana (przedłużenie) koncesji nr 51/2001/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
37. Zawiadomienie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektu nr 51/2001/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
38. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staniszewo działki nr 388/5, 388/6, 157/1
39. Obwieszczenie o sprostowaniu zaistniałej - oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr IK/7639/47/06 z dnia 5 marca 2007r.


Ostatnia zmiana: 2008-03-11 15:12:49

Opublikowane: 2006-06-02 10:10:30 (6707 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.043 sekund