Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846679
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

REJESTRY, EWIDENCJA, ARCHIWA

REJESTRY

- Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach - uchwały dostępne są w Kancelarii Rady - pok. nr 109 na wniosek pisemny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: link)
(§21 ust.1 pkt 1 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych - Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

- Rejestr Zarządzeń Burmistrza Kartuz - zarządzenia dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: link) oraz na pisemny wniosek w pok. nr 119
(§21 ust.1 pkt 1 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych - Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

- Rejestr skarg i wniosków - informacje w nim zawarte dostępne są u Sekretarza Gminy pok. nr 106 - na pisemny wniosek
(§21 ust.1 pkt 1 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych - Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

- Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw - informacje w nim zawarte dostępne są w pok. nr 119 - na pisemny wniosek
(§21 ust.1 pkt 1 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych - Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

- Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych - informacje w nim zawarte dostępne są w pok. nr 106 - na pisemny wniosek
(§56 ust.2 i 3 uchwały Nr XVI/262/04 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kartuzy)

Ostatnia zmiana: 2013-08-21 10:32:14

Opublikowane: 2006-07-31 13:02:03 (12300 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.289 sekund