Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 24 czerwca 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Kąpieliska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4895010
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Dane podstawowe

INFORMACJE OGÓLNE O URZĘDZIE
Powiat kartuski
Województwo pomorskie
Kod 83-300
Miejscowość Kartuzy
Ulica gen. Józefa Hallera 1
Kontakt tel: +48 (58) 69 45 200,
fax: +48 (58) 69 45 135
email: gmina@poczta.kartuzy.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Treder
tel: +48 (58) 69 45 101
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Belgrau
Jacek Wesołowski
Andrzej Dawidowski
tel: +48 (58) 69 45 101
Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński
tel: +48 (58) 69 45 106
I Zastępca Burmistrza Wojciech Jaworowski
tel: +48 (58) 69 45 204
II Zastępca Burmistrza Sylwia Biankowska
tel: +48 (58) 69 45 245
Sekretarz Tomasz Nadolny
tel: +48 (58) 69 45 106
Skarbnik Alicja Szwaba
tel: +48 (58) 69 45 228
Zastępca Skarbnika Marzena Woelke
tel: +48 (58) 69 45 208
Audytor Wewnętrzny Maria Geremek
tel: +48 (58) 69 45 227
Biuro Obsługi Prawnej tel: +48 (58) 69 45 102
Kierownik Wydziału Komunalnego Wojciech Jaworowski
tel: +48 (58) 69 45 204
Kierownik Referatu ds. Księgowości Marzena Woelke
tel: +48 (58) 69 45 213
Kierownik Referatu ds. Wymiaru i Podatków Arleta Kwidzińska
tel: +48 (58) 69 45 210
Kierownik Referatu ds. Finansów Oświaty Grażyna Polak
tel: +48 (58) 69 45 228
Kierownik Wydziału Oświaty Elżbieta Rejter
tel: +48 (58) 69 45 123
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Dariusz Las
tel: +48 (58) 69 45 248
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Waldemar Pek
tel: +48 (58) 69 45 120
Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Rady
Tomasz Nadolny
tel: +48 (58) 69 45 107
Kierownik Wydziału Rozwoju Sylwia Biankowska
tel: +48 (58) 69 45 245
Kierownik Wydziału Urbanistyki Alicja Adamczyk
tel: +48 (58) 69 45 256
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Podgórski
tel: +48 (58) 69 45 203
Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Edyta Zientarska
tel: +48 (58) 69 45 236
Kierownik Wydziału Inwestycji Wojciech Jaworowski
tel: +48 (58) 69 45 204
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych Karol Keller
tel: +48 (58) 69 45 255
Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Pawłowski
tel: +48 (58) 68 00 986
tel. alarmowy: 986
tel. kom. 507-022-632 i 509-719-278
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Kulwikowska
tel: +48 (58) 69 45 111
stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego Izabela Czyżewska
tel: +48 (58) 69 45 258
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Henryka Wolska
tel: +48 (58) 69 45 249
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jan Mazur
tel: +48 (58) 68 12 631
GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 800 - 1800
Wtorek 800 - 1500
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1500


NUMERY KONT

PKO BANK POLSKI S.A.

I. URZĄD MIEJSKI w KARTUZACH

1) Rk - podatek od nieruchomości, rolny, lesny:

  18 1020 1811 0000 0102 0188 9468


2) Rk - podatek od środków transportowych:
  15 1020 1811 0000 0902 0188 9518


3) Rk - opłata skarbowa:
  93 1020 1811 0000 0102 0188 9476


4) Rk - mandaty karne, zajęcia pasa ruchu drogowego, opłata parkingowa, opłata za psa:
  25 1020 1811 0000 0802 0188 9484


5) Rk - gospod. nieruchomościami (wieczyste użytkow., dzierżawa, najem, sprzedaż majątku gminy:
  70 1020 1811 0000 0502 0188 9500


6) Rk - sumy depozytowe (wadia, itp):
  36 1020 1811 0000 0802 0188 9674


7) Rk - pozostałe dochody Urzędu Miejskiego:
  25 1020 1811 0000 0502 0188 9534II. GMINA KARTUZY ,,ORGAN’’

1) m. in. wpływy z tyt. dotacji, subwencji, udziały, dochody jednostek budżetowych:
  18 1020 1811 0000 0102 0188 9856
NUMER NIP URZĘDU MIEJSKIEGO w KARTUZACH


NIP 589-001-05-83NUMER REGON URZĘDU MIEJSKIEGO w KARTUZACH


REGON 000527546NUMER REGON GMINY KARTUZY


REGON 191 674 902NUMER STATYSTYCZNY - TERYT


GMINA KARTUZY: 2205023
OBSZAR MIEJSKI: 2205024
OBSZAR WIEJSKI: 2205025
Ostatnia zmiana: 2019-03-14 20:39:35

Opublikowane: 2006-12-04 10:53:49 (72394 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.044 sekund