Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Sobota, 23 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4347115
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - ROK 2006 - listopad - grudzień

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
24 listopada 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
I/1/2006 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach 24 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/2/2006 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach 24 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/3/2006 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 24 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/4/2006 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Kartuzach 24 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/5/2006 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Kartuzach 24 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/6/2006 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 24 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


II SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
30 listopada 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
II/7/2006 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kartuzach 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/8/2006 w spr. powołania składu komisji stałej Rady Miejskiej w Kartuzach do spraw Społecznych 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/9/2006 w spr. powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/10/2006 w spr. powołania składu komisji stałej Rady Miejskiej w Kartuzach do spraw Gospodarczej i Rolnictwa 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/11/2006 w spr. powołania składu Komisji stałej Rady Miejskiej w Kartuzach do spraw Oświaty 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/12/2006 w spr. powołania składu komisji stałej Rady Miejskiej w Kartuzach do spraw Komunalnych 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/13/2006 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Kartuzy 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/14/2006 w spr. ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „ Wspólnie realizujemy marzenia - program stypendialny", realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ". 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/15/2006 w spr. wygaśnięcia mandatu radnej Mirosławy Teresy Lehman 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/16/2006 w spr. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kartuzy 30 XI 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


III SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
7 grudnia 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
III/17/2006 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/18/2006 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 7 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/19/2006 w spr. określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Kartuzy 7 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/20/2006 w spr. ustalenia zasad korzystania przez Burmistrza Gminy Kartuzy z pojazdu prywatnego w celach służbowych 7 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/21/2006 w spr. zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Miastem Gdańsk w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kartuzy na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku-Szadółkach 7 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 grudnia 2006
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
III/22/2006 w spr. uzyskania mandatu radnego przez Sławomira Dunst 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/23/2006 w spr. zmiany budżetu na rok 2006 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/24/2006 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/25/2006 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/26/2006 w spr. rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/27/2006 w spr. określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/28/2006 w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kartuskiego w sprawie likwidacji Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/29/2006 w spr. uchwalenia „GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST dla GMINY KARTUZ na lata 2007-2011"U 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/30/2006 w spr. zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Miastem Gdańsk w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kartuzy na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku-Szadółkach 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/31/2006 w spr. zmiany uchwały Nr 11/10/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania składu komisji stałej Rady Miejskiej w Kartuzach do spraw Gospodarczych i Rolnictwa 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
IV/32/2006 w spr. zmiany uchwały Nr 11/12/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania składu komisji stałej Rady Miejskiej w Kartuzach do spraw Komunalnych 28 XII 2006 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2007-01-11 10:18:24

Opublikowane: 2006-12-15 16:09:23 (3592 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.058 sekund