Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Wtorek, 24 kwietnia 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4260804
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zastępca Burmistrza - Kompetencje

DANE PERSONALNE

1.Imię i nazwisko: Elżbieta Gończ
2.Tytuł naukowy: magister (specjalność: ekonomia, handel zagraniczny, współpraca międzynarodowa w tym w zakresie wdrażania rozwoju zrównoważonego), studia podyplomowe na Wydz. Prawa, szkolenia międzynarodowe w zakresie edukacji i przedsiębiorczości
3.Specjalności dodatkowe: planowanie strategiczne i rozwój miast, regionów i gmin, rozwój przedsiębiorczości i strategie msp, edukacja w szerokim zakresie
4.E-mail: elzbietagoncz@poczta.kartuzy.pl; elzbietagoncz@wp.pl.;
5.Znajomośc języków obcych: angielski (biegła) i niemiecki (płynna)

Członkostwo w stowarzyszeniach, redakcjach, komisjach itp.

1.Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim od 1999
2.Konwent Starostów Woj. Pomorskiego – Doradca w kadencji 1998-2002
3.Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Zespół ds. Rozwoju Przestrzennego Polski i Europy – członek Zespołu od 1998 r.
4.Członek sieci ESPON, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od 2005 r.
5.Zespół Ekspertów w projekcie Template RSD UE prowadzonym przez CIM PAN (członek zespołu) - zrównoważony rozwój regionalny w Europie – członek sieci tematycznej UE od 2002
6.Bałtycka Agenda 21 dla Edukacji w Rej. Morza Bałtyckiego (przedstawiciel MEN do zespołu WG3) w r. 2001-2002
7.Ekspert-ewaluator w V i VI Ramowym Programie Badań Innowacji i Rozwoju UE
8.Członek Polskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich od 2000, aktualnie przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa

Poza pracą w charakterze wykładowcy, konsultanta i eksperta: ekspert planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem systemów innowacji i koncepcji rozwoju zrównoważonego, doradca i członek zespołu pracującego nad programem ochrony środowiska dla obszaru zlewni Raduni w Woj. Pomorskim, a także współautorka komentarza polskiego do Traktatu Akcesyjnego Polski z UE w dziedzinie Ochrona Środowiska. (publikacja w 2005 r.) Autorka licznych publikacji w kraju i za granicą. Uczestnik wielu międzynarodowych sieci, głównie poświęconych regionalnemu rozwojowi (np. REGIONET, ENSURE, GLOBAL MARSHAL PLAN) i systemom innowacji.

Ostatnia zmiana: 2007-02-12 16:10:55

Opublikowane: 2007-02-12 16:06:56 (1450 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.040 sekund