Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309218
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - Rok 2007 - listopad - grudzień

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 listopada 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XV/126/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/127/2007 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/128/2007 w spr. zasad wynagradzania nauczycieli; ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innich składników wynagrodzenia; ustalenia regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym. 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/129/2007 w spr. zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/130/2007 w spr. udzielenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy kolejnych umów najmu z organizacjami społecznymi, na okres 3 lat 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/131/2007 w spr. zmiany uchwały Nr XIII/114/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2007r. w sprawie określenia na rok 2008 limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/132/2007 w spr. wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/133/2007 w spr. stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Prokowo obejmującego teren pomiedzy ul.Rybacką, ul.Kartuską i ul.Przy Hydroforni z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/134/2007 w spr. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Prokowo położonego pomiędzy ul.Rybacką, ul.Kartuską i ul.Przy Hydroforni 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/135/2007 w spr. przyjęcia Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/136/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bącz na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/137/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowo na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/138/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brodnica Dolna na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/139/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brodnica Górna na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/140/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzierżążno na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/141/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głusino na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/142/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzybno na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/143/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaliska na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/144/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiełpino na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/145/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolonia na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/146/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kosy na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/147/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łapalice na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/148/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mezowo na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/149/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mirachowo na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/150/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Huta na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/151/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pomieczyńska Huta na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/152/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prokowo na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/153/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ręboszewo na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/154/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sianowo na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/155/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sianowska Huta na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/156/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sitno na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/157/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smętowo Chmieleńskie na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/158/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Staniszewo na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/159/2007 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Huta na lata 2007-2014 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/160/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/161/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/162/2007 w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kosy-Bilowo 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/163/2007 w spr. zawarcia porozumienia pomiedzy Gminą Kartuzy a Starostwem powiatowym w Kartuzach 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/164/2007 w spr. wyrażenia zgody na 20 letnią dzierżawę nieruchomości 28 XI 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
27 grudnia 2007
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XVI/165/2007 w spr. wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Kartuskiego o likwidacji Szpitala Powiatowego im dr A Majkowskiego w Kartuzach 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/166/2007 w spr. budżetu Gminy na rok 2008 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/167/2007 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106?07 z dnia 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kartuzy na lata 2007-2012 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/168/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/169/2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/170/2007 w spr. ucwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/171/2007 w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kartuzy 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/172/2007 w spr. zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/173/2007 w spr. zmiany Uchwały Nr XXII/302/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z jej podziału na terenie Gminy Kartuzy 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/174/2007 w spr. zmiany uchwału Nr XXIII/324/00 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 10 października 2000r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomosci wynikającym z budowy urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Kartuzy 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/175/2007 w spr. zmiany uchwały Nr XII/217?03 Rady miejskiej w Kartuzach z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zasad i wysokości opłat za płatne miejsca postojowe na terenie miasta Kartuzy 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/176/2007 w spr. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy-dla fragmentu miasta Kartuzy, położonego pomiędzy ul.Kościerską, ul.Sędzickiego i dz. 181/11 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz- mapa
XVI/177/2007 w spr. zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego w obrębie I miasta Kartuzy 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/178/2007 w spr. uzupełnienia listy ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Kartuzach na kadencję w latach 2008-2011 27 XII 2007 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2008-01-08 12:36:10

Opublikowane: 2007-12-10 14:01:40 (3160 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.045 sekund