Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Niedziela, 24 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4348881
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia 2007 - sierpień-grudzień

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2007
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
76/2007 w spr. opracowania "Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych" dla Gminy Kartuzy. 1 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2007 w spr. powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Kartuzy 1 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok. 1 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2007 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej 01 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2007 w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kiełpinie. 1 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2007 w spr. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa 6 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2007 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach. 10 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2007 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniszewie 10 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2007 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Prokowie . 10 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2007 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kiełpinie 10 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2007 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach . 10 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2007 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 10 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2007 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 10 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2007 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Staniszewie 10 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2007 w spr. informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 21 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2007 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 23 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2007 w spr. zasad korzystania z telefonów komórkowych 29 VIII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 3 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2007 w spr. sporządzenia inwentaryzacji teczek aktowych z przechowywanymi sprawami oraz rejestrów kancelaryjnych prowadzonymi w Urzędzie Gminy Kartuzy 3 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2007 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Kiełpinie 3 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2007 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach 3 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2007 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 3 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2007 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach 3 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2007 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gimnazjum w Staniszewie 3 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2007 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kartuzy 3 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2007 w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Kartuzy Nr 68/2007 z dnia 3 lipca 2007r. 5 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 10 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2007 w spr. przeprowadzenia powiatowego i uczestnictwa w wojewódzkim treningu systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 17 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2007 w spr. opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2008 rok 18 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2007 w spr. zasad przyznawania premii uznaniowej pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 18 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2007 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 24 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2007 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 28 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 28 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2007 w spr. wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kartuzy oraz w podległych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Kartuzy 28 IX 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2007 w spr. powołania Komisji Opiniującej Wnioski o przyznanie stypendium Gminy Kartuzy dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 3 X 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2007 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 3 X 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 3 X 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 5 X 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2007 w spr. wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 10 w Prokowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku 9 X 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2007 w spr. zmiany zarządzenie 106/07 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 24 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 9 X 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 12 X 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 23 X 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2007 w spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 31 X 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2007 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kartuzy 8 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2007 w spr. powołania zespołu roboczego ds. wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów 9 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2007 w spr. zmiany zarządzenia Nr 83/2005 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kartuzach 12 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2007 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2008 roku 12 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122A/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 13 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2007 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego 14 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 15 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2007 w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulicy Janka Krasickiego dotyczących zmiany nazwy ulicy 27 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2007 w spr. określenia zasad obsługi sieci monitoringu w Urzędzie Gminy w Kartuzach 27 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2007 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 29 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 30 XI 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128a/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 4 XII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128b/2007 w spr. ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 4 XII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007 rok 12 XII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2007 w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Kartuzy 28 XII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130a/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007r. 28 XII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2007 w spr. wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Kartuzach 31 XII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2007 w spr. zmiany budżetu na 2007rok 31 XII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2007 w spr. rocznego planu etatów Urzędu Gminy Kartuzy 31 XII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2007 w spr. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kartuzy 31 XII 2007 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2008-03-06 10:29:00

Opublikowane: 2008-02-25 10:16:59 (2304 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.039 sekund