Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308812
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Karty informacyjne

W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska Urząd Gminy Kartuzy przystępuje do publikowania w Internecie na stronie www.ekokarty.arisco.pl kart informacyjnych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie Gminy Kartuzy. Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120/2007 poz. 827).

 • Karta typu A
  • Wnioski o wydanie decyzji
  • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
  • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 • Karta typu B
  • Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne

 • Karta typu C
  • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 • Karta typu D
  • Polityki, strategie, plany lub programy

 • Karta typu E
  • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Analizy porealizacyjne
  • Przeglądy ekologiczne
  • Raporty o bezpieczeństwie
  • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
  • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 • Karta typu F
  • Prognozy oddziaływania na środowisko
  • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
  • Opracowania ekofizjograficzne
  • Rejestry substancji niebezpiecznych
  • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
  • Rejestry poważnych awarii

 • Karta typu G
  • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 • Karta typu H
  • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Karta typu G
  • Inne dokumenty

 • Wyszukiwanie kart w Wykazie

  Ostatnia zmiana: 2008-10-03 09:22:31

  Opublikowane: 2008-10-02 14:45:09 (2466 odsłon)

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

  [ Wróć ]


  Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Tworzenie strony: 0.048 sekund