Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309152
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2008 - listopad-grudzień

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
19 listopad 2008
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXV/324/2008 w spr. zatwierdzenia projektu: „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście Kartuzy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 19 XI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/325/2008 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 19 XI 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
17 grudzień 2008
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXVI/326/2008 w spr. zmiany budżetu na 2008 rok 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/327/2008 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/328/2008 w spr. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/329/2008 w spr. uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzyach 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/330/2008 w spr. założenia przedszkola w Kartuzach 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/331/2008 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2009 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/332/2008 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/333/2008 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/334/2008 w spr. przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kartuzy na lata 2008-2013 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/335/2008 w spr. sprzedaży działki nr 316/10 położonej w Burchardztwie 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/336/2008 w spr. zgody na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/337/2008 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy z Bankiem Pocztowym 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/338/2008 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej gminie Somonino na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/339/2008 w spr. utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXVII/224/96 z dnia 08 października 1996r 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/340/2008 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmantu wsi Kiełpino, rejon ulicy Długiej i Dolnej 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/341/2008 w spr. przyjęcia Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/342/2008 w spr. wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/343/2008 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/344/2008 w spr. zmiany uchwały nr XIII.106/07 z 28 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 17 XII 2008 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 grudzień 2008
Sesja poświęcona modernizacji i przebudowie ul. 3 Maja w Kartuzach


Ostatnia zmiana: 2008-12-31 10:40:36

Opublikowane: 2008-12-02 12:38:53 (2648 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.044 sekund