Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 24 czerwca 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Kąpieliska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4894998
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy mogą otrzymać również osoby fizyczne i prawne, które wykażą w tym interes prawny.
W większości przypadków odpis wydawany jest od ręki. W nielicznych przypadkach (zamówienie aktu z innego urzędu – tzw. zlecenie migracji aktu) termin załatwienia sprawy może wydłużyć się do 10 dni.
Wniosek o wydanie odpisu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.
Aby uzyskać odpis aktu stanu cywilnego należy okazać dowód osobisty – do wglądu.

Opłata skarbowa:

  • 22,00 zł - odpis skrócony
  • 22,00 zł – odpis wielojęzyczny
  • 33,00 zł - odpis zupełny
  • 17 zł za pełnomocnictwo
Wpłata na konto 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476;
- kasa znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach

Odpisy wydawane są z ksiąg, których okres przechowywania nie przekroczył:
  • 100 lat – księgi urodzenia
  • 80 lat – księgi małżeństwa i zgonu.
Po upływie tych okresów - kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje księgi do archiwum państwowego w Gdańsku.

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od doręczenia decyzji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 58 694-51-10/11 lub bezpośrednio w pokoju 110 I piętro.

Ostatnia zmiana: 2016-12-01 15:06:14

Opublikowane: 2003-06-23 10:05:15 (3733 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.058 sekund