Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794404
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Inne - Załatwianie spraw Obywateli - Dowody osobiste

Procedura wydania dowodu osobistego (nowego lub po utracie).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 2. Załączniki:
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm,
  • odpis skrócony aktu urodzenia - jeśli akt został sporządzony poza Gminą Kartuzy (kawaler, panna),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego,
  • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby,

OPŁATY
 1. Wolne od opłat

UWAGI
Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście. Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.
W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.

Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. W dowodzie osobistym wydanym takiej osobie nie zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania praz osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego
2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza
3. z dniem zgonu jego posiadacza
4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego
5. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym

ZAŁĄCZNIKI
- wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz do wypełnienia

Ostatnia zmiana: 2019-03-12 11:29:12

Opublikowane: 2003-06-23 11:27:28 (10258 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.041 sekund