Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794384
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Inne - Załatwianie spraw Obywateli - Meldunki

Zameldowanie na podbyt stały lub czasowy (ponad 3 miesiące)

Osoby chcące się zameldować na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy (również cudzoziemcy) powinny złożyć poprawnie wypełniony formularz z potwierdzeniem zgody na zameldowanie od:
właściciela, administratora budynku, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu,

oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (dowód tożsamości, a w wypadku cudzoziemców - paszport).

ZAŁĄCZNIKI
- Zgłoszenie pobytu czasowego - Formularz do ściągnięcia

- Zgłoszenie pobytu stałego - Formularz do ściągnięcia


Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesiące obowiązana jest wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania dokonuje się osobiście przedkładając wypełnione zgłoszenie meldunkowe, dowód osobisty. Wymeldowania można dokonać również w urzędzie w którym dokomujemy zameldowania. Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi meldunkowemu.

Organ właściwy w sprawach meldunkowych wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która: opuściła dotychczasowe miejsce stałego pobytu bez wymeldowania lub osoba, która: opuściła dotychczasowe miejsce stałego pobytu bez wymeldowania się, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić. Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Wnioski z uzasadnieniem składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców, parter budynku Urzędu Miejskiego

ZAŁĄCZNIKI
- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - Formularz do ściągnięcia

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - Formularz do ściągnięcia

Inne druki:

- ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Formularz do ściągnięcia

- ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY - Formularz do ściągnięcia

- Wniosek o nadanie numeru PESEL - Formularz do ściągnięcia

Ostatnia zmiana: 2018-05-28 11:16:21

Opublikowane: 2003-06-23 12:15:09 (6554 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.056 sekund