Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309206
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Mirosława Lehman – Burmistrz Gminy Kartuzy

Mirosława Lehman – Burmistrz Kartuz

Urodzona w Kartuzach w 1963 r.
Absolwentka Wydziału Filologiczno - Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym UG.
Od 1985 r. mieszkanka Kartuz. Od 1992 dyrektor Biblioteki Publicznej w Kartuzach, którą zarządzała do 2000 r. W 1993 r. organizator pierwszego w województwie gdańskim punktu informacji turystycznej działającego przy bibliotece publicznej, a kilka lat później pierwszego w powiecie kartuskim punktu książki mówionej (dla niedowidzących i dzieci dyslektycznych).
Od 1997 r. członek Rady Programowej Galerii Refektarz w Kartuzach, której działalnością kierowała przez 5 lat.
Za swoje działania na rzecz rozwoju kultury i czytelnictwa wielokrotnie nagrodzona m.in. nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, trzykrotnie przez Wojewodę.
W 2000 r. podjęła pracę na stanowisku kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Kartuzach. W 2001 r. opracowała pierwszy w powiecie kartuskim program współpracy z organizacjami pozarządowymi pt. “Lokalne Partnerstwo” mający głównie na celu zwiększenie aktywności społeczności lokalnej poprzez wypracowanie stałych form współpracy między organizacjami, a samorządem lokalnym m.in. przez udzielanie pomocy finansowej na realizację projektów z zakresu sportu, rekreacji i kultury skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy.
W 2001 r. Mirosława Lehman była pomysłodawcą, a następnie realizatorem projektu - doroczna nagroda Burmistrza Gminy Kartuzy pt. „Lokalne Partnerstwo”, której celem było wyróżnienie osób i firm bezinteresownie angażujących się w rozwój sportu i kultury w gminie. Nagroda przyznawana jest do dziś. W wyborach samorządowych w 2002 r. wybrana została na radną powiatową z KWW „Praworządność i Sprawiedliwość”. Od 2003 r. etatowy członek Zarządu Powiatu Kartuskiego, zainicjowała opracowanie Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Powiatu Kartuskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego do realizacji przez Radę Powiatu Kartuskiego. Do 2007 r. członek Prawa i Sprawiedliwości.
W wyborach Samorządowych 2006 jako kandydat Stowarzyszenia IRKa wybrana Burmistrzem Gminy Kartuzy na kadencję 2006-2010. Realizuje wytyczoną programem wyborczym strategię dynamicznego rozwoju gminy, opartą głównie na inwestycjach infrastrukturalnych, finansowanych w znacznej części z pozyskiwanych skutecznie środków z Unii Europejskiej, a także wspieranych formułą partnerstwa publiczno prywatnego. W 2007r. wybrana do Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich, a tym samym uczestniczy w pracach Zarządu Związku. Jest członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz jest Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR). Jest członkiem OSP w Dzierżążnie. Od początku powstania idei Pomorskiej Kolei Metropolitalnej popierała jej założenia oraz koncepcję poprowadzenia kolei w kierunku Kartuz, czego dowodem jest między innymi Akt Poparcia, który otrzymała w 2009 roku.
W 2010 po raz drugi została wybrana Burmistrzem Kartuz.
Podczas trwania obu kadencji opracowała m.in. gminny program usuwania azbestu, gminny program zmiany systemu grzewczego na ekologiczny, Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadziła formę e-urzędu, monitoring do szkół, jest także pomysłodawczynią Dni Kultury Kaszubskiej. Jest inicjatorką powstania Lokalnej Grupy Rybackiej „Kaszuby” oraz pomysłodawczynią opracowania Programu rekultywacji kartuskich jezior. Zrealizowała szereg istotnych inwestycji, wśród których znalazły się miedzy innymi: budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej, budowa nowej części ul. Kolejowej w Kartuzach, modernizacja ul. 3 maja w Kartuzach, czy największa wartościowo inwestycja w historii gminy Kartuzy – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Dzierżążna, Borowa i Sitna. Za jej kadencji wybudowano 3 sale sportowe, 7 boisk oraz wiele placów zabaw.
Podczas trwania obu kadencji była odpowiedzialna za przeprowadzenie prac związanych z opracowaniem, metodą moderacji strategii rozwoju gminy Kartuzy. Dokumenty określają strategię kierunku rozwoju gminy mając na uwadze planowanie pozyskiwania środków unijnych.
W roku obchodów 630-lecia powstania osady Kartuzy oddała do użytku Promenadę Assesora, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. W 90 rocznicę obchodów uzyskania przez Kartuzy praw miejskich oddała do użytku nową siedzibę dla Centrum Kultury. Obecnie placówka ma do dyspozycji między innymi salę konferencyjną, baletową czy widowiskową. Dodatkowo Kartuskie Centrum Kultury wyposażono w nowoczesny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy zakupiony m.in. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Realizując swoje działania nie zapomina o młodzieży, czego dowodem mogą być Stypendia Burmistrza Kartuz czy program „Usportowienie Dzieci i Młodzieży poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy”.
Za swoje działania Mirosława Lehman była wielokrotnie nagradzana. Wśród odznaczeń i wyróżnień znalazły się między innymi: Medal Komisji i Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Medal Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku z okazji 90-lecia, Medal Wojewody Pomorskiego „Sint Sua Praemia Laudi”, Złoty Krzyż Zasługi, Tytuł Homo Popularis 2010, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”, Medal Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Odznaka Honorowa PCK III stopnia, Złota Odznaka Izby Rzemieślniczej, Złota Gwiazda Polskiego Związku Zapaśniczego . W czerwcu 2013 roku Mirosława Lehman została odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Prywatnie - Mirosława Lehman jest mężatką. Mąż Henryk - mgr inż. ekologii, syn Mikołaj prowadzi własną działalność gospodarczą.

Ostatnia zmiana: 2013-09-20 14:02:46

Opublikowane: 2009-06-30 14:47:14 (4929 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.036 sekund