Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Sobota, 23 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4347131
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Burmistrz - Kompetencje

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał rady i zadań Gminy określonych prawem, w tym:
  1. wnioskowanie uchwał radzie, praca nad rozwiązaniami strategicznymi, długofalowymi,
  2. określanie sposobów realizacji zadań uchwalonych przez radę,
  3. wykonanie budżetu,
  4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. inne zadania:
  1. sprawowanie władzy administracyjnej ogólnej na podstawie ustaw,
  2. kierowanie bieżącymi sprawami urzędu,
  3. kierowanie urzędem,
  4. reprezentowanie gminy na zewnątrz,
  5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej – jako organ I instancji,
  7. wydawanie decyzji podatkowych – jako organ I instancji,
  8. wydawanie upoważnień dla zastępcy (zastępców) burmistrza lub innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
  9. wydawanie przepisów porządkowych,
  10. wydawanie zarządzeń,
  11. składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz w związku z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
  12. wykonywanie obowiązków wynikających z ustaw szczególnych.

Ostatnia zmiana: 2009-06-29 15:47:01

Opublikowane: 2003-06-23 15:34:31 (3674 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.042 sekund