Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309223
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Sekretarz - Kompetencje

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. kierowanie Wydziałem Administracyjnym,
 2. opracowywanie projektów zmian statutu i regulaminu,
 3. nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym,
 5. nadzór nad wykonywaniem aktów prawnych organów Gminy,
 6. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 7. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 8. współdziałanie pomiędzy wydziałami,
 9. nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów dla radnych,
 10. nadzorowanie redagowania projektów uchwał,
 11. organizacja posiedzeń komisji stałych rady oraz sesji rady,
 12. przygotowywanie sprawozdań z działalności burmistrza i urzędu oraz realizacji uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
 13. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia burmistrza,
 14. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi burmistrza,
 15. nadzór nad przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników, służby przygotowawczej oraz naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

Ostatnia zmiana: 2009-06-29 15:40:58

Opublikowane: 2003-06-23 16:10:00 (2276 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.034 sekund