Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4309204
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Projekt budżetu Gminy Kartuzy na 2011r.

ROK 2011
OPIS RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
projekt uchwały budżetowej na rok 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY
NUMER ZAŁĄCZNIKA OPIS RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1 DOCHODY Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
2 WYDATKI Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
3 Przychody i rozchody Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
4 WYDATKI INWESTYCYJNE Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2011 - DOCHODY i WYDATKI Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
7 Dotacje udzielane z budżetu Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
8 Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej Dokument typu PDF - pobierz


UZASADNIENIA DO DOCHODÓW I WYDATKÓW
NUMER TABELI OPIS RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1 DOCHODY Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
2 WYDATKI Dokument typu Acrobat Reader
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 600 Transport i łączność Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 630 Turystyka Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 710 Działalność usługowa Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 750 Administracja publiczna Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 757 Obsługa długu publicznego Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 758 Rozliczenia różne Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 801 Oświata i wychowanie Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 851 Ochrona zdrowia Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 852 Pomoc społeczna Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
OPIS RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy
- opinia RIO do projektu uchwały
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
- pobierz
uzasadnienie do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY W SPRAWIE Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy
NUMER ZAŁĄCZNIKA OPIS RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2010-12-27 11:10:48

Opublikowane: 2010-12-06 10:20:36 (1828 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.034 sekund