Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Niedziela, 24 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4348889
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały rok 2010 grudzień

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
1 grudzień 2010r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
I/1/2010 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach 1 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/2/2010 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach 1 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/3/2010 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 1 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/4/2010 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Kartuzach 1 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/5/2010 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Kartuzach 1 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/6/2010 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 1 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/7/2010 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach 1 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/8/2010 w spr. wygaśnięcia mandatu radnej Mirosławy Teresy Lehman 1 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


II SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
3 grudzień 2010r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
II/9/2010 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 3 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/10/2010 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Gospodarczej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Kartuzach 3 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/11/2010 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Kartuzach 3 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/12/2010 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 3 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/13/2010 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach 3 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
II/14/2010 w spr. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kartuzy 3 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


III SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
22 grudzień 2010r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
III/15/2010 w spr. uzyskania mandatu radnego przez Leszka Andrzeja Przewoskiego 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/16/2010 w spr. zmiany uchwały Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/17/2010 w spr. zmiany uchwały Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/18/2010 w spr. zmiany uchwały Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/19/2010 w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/607/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/20/2010 w spr. zmiany uchwały Nr XLIII/559/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/21/2010 w spr. zmiany uchwały Nr XLV/576/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kartuzy oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/22/2010 w spr. przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej czynnikiem rozwoju i integracji społeczności lokalnej" w ramach Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/23/2010 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011 r. 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/24/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej, Bocznej i Kaszubskiej w gminie Kartuzy 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/25/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 329/3 położonej w Dzierżążnie, gmina Kartuzy 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/26/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 351/8 we wsi Kiełpino, gmina Kartuzy 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/27/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 342/1, 341/5, 341/6, 341/2, 341/7, 859, 860, 861, 862, 340, 339/2, 339/3 (339/1), 789 we wsi Kiełpino, gmina Kartuzy 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/28/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 320/13 obr.Kartuzy-Burchardztwo, gmina Kartuzy 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/29/2010 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, położonego we wsi Pomieczyńska Huta, działki nr 34/2, 36, 35/3, 35/4, 35/5 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/30/2010 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 54/12 położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/31/2010 w spr. wyrażenia zgody na przyznanie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 235/2 o pow. 0.0170 ha położonej w Łapalicach stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 29354 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/32/2010 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sianowo na lata 2010-2017" 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/33/2010 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Głusino na lata 2010-2017" 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/34/2010 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Łapalice na lata 2010-2017" 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/35/2010 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Brodnica Dolna na lata 2010-2017" 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/36/2010 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Smętowo Chmieleńskie na lata 2010-2017" 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/37/2010 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Staniszewo na lata 2010-2017" 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/38/2010 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowa Huta na lata 2010-2017" 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/39/2010 w spr. zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kolonia na lata 2010-2017" 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/40/2010 w spr. przyjęcia Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2011 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/41/2010 w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kartuzy ze Związku Międzygminnego o nazwie Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/42/2010 w spr. sprawie zatwierdzenia projektu: „Daj szansę - pomóż sobie i innym" współfmansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII:Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/43/2010 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/44/2010 w spr. zmiany uchwały nr XIII/106/07 z 28 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2007-2012 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/45/2010 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2011 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/46/2010 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/47/2010 w spr. zmiany uchwały nr XXVI/327/08 z 17 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy" dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/48/2010 w spr. udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń na III piętrze budynku Urzędu Gminy z Powiatem Kartuskim 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/49/2010 w spr. niewygasających wydatków z upływem 2010 roku 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
III/50/2010 w spr. oddalenia skargi Danuty Tutkowskiej z dnia 6.I.2010 r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach 22 XII 2010 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


Ostatnia zmiana: 2010-12-31 11:38:42

Opublikowane: 2010-12-07 09:51:38 (2660 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.046 sekund