Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Niedziela, 24 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4348896
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

kompetencje - sekretarz

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. kierowanie Wydziałem Administracyjnym,
 2. opracowywanie projektów zmian statutu i regulaminu,
 3. opracowywanie projektów zmian podziału wydziałów, zespołów na stanowiska pracy,
 4. nadzór nad opracowywaniem i przestrzeganiem zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 5. prowadzenie Rejestru/Ewidencji/ Kontroli,
 6. nadzór nad wykonywaniem aktów prawnych organów Gminy,
 7. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 8. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 9. zapewnienie współdziałania pomiędzy wydziałami,
 10. nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów dla radnych,
 11. nadzorowanie redagowania projektów uchwał,
 12. organizacja posiedzeń komisji stałych rady oraz sesji rady,
 13. przygotowywanie sprawozdań z działalności burmistrza i urzędu oraz realizacji uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
 14. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
 15. w przypadku nieobecności Sekretarza zastępstwo ustala Burmistrz,
 16. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Burmistrza,
 17. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie i realizacje zadań USC,
 18. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie i realizacje zadań Pionu Ochrony,
 19. nadzór nad przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników, służby przygotowawczej oraz naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 20. prowadzi dokumentację dotyczącą zawartych porozumień i współpracy partnerskiej,
 21. prowadzi rejestr skarg i wniosków,
 22. odpowiada za terminowe i prawidłowe składanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych /zgodnie z obowiązującymi przepisami/,
 23. ocena i nadzór nad funkcjonowaniem transportu publicznego,
 24. odpowiada za terminowe przekazanie uchwał do organu nadzoru,
 25. nadzoruje pracę Zespołu Obsługi Rady Miejskiej m.in. w zakresie terminowego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji,
 26. w zakresie zadań stanowiska ds. ochrony danych osobowych , w szczególności należy zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,

Ostatnia zmiana: 2011-02-17 11:16:40

Opublikowane: 2011-02-17 11:06:19 (1692 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.048 sekund