Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Sobota, 23 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4347119
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia rok 2011 /listopad - grudzień/

139 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek nr 10/29, 23, 27, 34, 52, 60/2, 62, 63/7, 63/50, 63/52, 66/3, 66/4, 66/12, 84 położonych w Sitnie.
140 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na polegającego rozbudowie istniejącego kompleksu szkolnego poprzez budowę sali sportowo-widowiskowej oraz łącznika łączącego projektowaną salę z budynkiem szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ew. gr. 11/2 i 10/1 w m. Kiełpino.
141 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów na potrzeby produkcji narybku ryb słodkowodnych oraz hali wylęgarniczej ryb słodkowodnych na działce o nr ew. gr. 49/11 w m. Staniszewo.
142 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV na linię kablową nn 0,4kV na terenie działek nr 539/7, 549/2, 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 540/8 położonych w Brodnicy Dolnej
143 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 20/1, 20/2, 20/5 z przyłączami do działek nr ew. 20/9, 20/8, 20/7, 20/6 w Brodnicy Górnej.
144 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej i kablowej linii nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 238, 237/2, 237/1, 133, 234/6, 234/8 położonych w Sianowie oraz działek nr ew. 50/1, 50/2 położonych w Sianowskiej Hucie.
145 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 203/13, 204, 216/54 z przyłączem do działki nr ew. 216/43 w Sianowie.
146 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej dn 63 PE średniego ciśnienia dla zasilenia w paliwo gazowe działek mieszkalnych na terenie działek nr 123/1, 124/16, 111/6, 178/7, 178/4, 178/5 położonych w Borowie.
147 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku remizy strażackiej o garaż na działce nr 222/3 położonej w Dzierżążnie.

Ostatnia zmiana: 2011-12-23 14:42:22

Opublikowane: 2011-12-09 17:25:22 (1645 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.056 sekund