Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794473
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia 2011 / październik - grudzień /

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY KARTUZY
ROK 2011
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
100/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok. 6 X 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 6 X 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2011 w spr. zmiany zarządzenia 89/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 9 X 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2011 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 X 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2011 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 49/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 12.05.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w najem (dzierżawę) lokali użytkowych. 14 X 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 26 X 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 27 X 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 27 X 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2011 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy w latach 2012-2027
- pobierz
14 XI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 16 XI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok. 17 XI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 17 XI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2011 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kartuzach. 23 XI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2011 w spr. 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok. 28 XI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 28 XI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2011 w spr. wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL" oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL" 28 XI 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2011 w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie 6 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2011 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 8 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2011 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących własność Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujących sie na terenie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 8 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2011 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 9 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2011 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 roku w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalności na rzecz osób w wieka emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa. 9 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2011 w spr. zmiany zarządzenia Nr 88/2010 z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad i procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kartuzy 9 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2011 w spr. określenia zasad kontroli zarządczej II poziomu w Gminie Kartuzy 9 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2011 w spr. XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 21 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 22 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 22 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2011 w spr. zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 28 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2011 w spr. zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2011 w spr. terminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2011 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok 29 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2011 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2011 rok 29 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2011 w spr. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 29 XII 2011 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2014-05-09 14:53:35

Opublikowane: 2011-12-09 17:46:43 (2571 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.056 sekund