Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 25 marca 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4748647
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Oświadczenia majątkowe - 2012

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Jan Mazur Kierownik GOPS Kartuzy
2. Karolina Myszk Z-ca Kierownika GOPS
3. Mariola Machola Z-ca Kierownika GOPS d/s Środowiskowego Domu Samopomocy
4. Katarzyna Krause Z-ca kierownika GOPS d/s Ośrodka Geriatycznego w Sianowie
5. Norbert Maczulis Dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
6. Kazimiera Nowicka Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach
7. Aleksandra Maciborska-Pytka Dyrektor Centrum Kultury "Kaszubski Dwór" w Kartuzach
8. Mieczysław Grundkiewicz Dyrektor Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kartuzach
9. Stefan Bychowski Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
10. Dariusz Zelewski Dyrektor SP Nr 1 w Kartuzach
11. Danuta Milewczyk p.o. Dyrektr SP Nr 2 w Kartuzach do 31.07.2012r.
- Piotr Kloczkowski Dyrektr SP Nr 2 w Kartuzach
12. Halina Knapińska Dyrektor SP w Grzybnie do 30 czerwca 2012r.
- Jolanta Kryszewska Dyrektr SP w Grzybnie od 1 lipca 2012r.
13. Beata Bieszka Dyrektor ZKiW w Brodnicy Górnej
14. Ireneusz Moskal Dyrektor ZKiW w Dzierżążnie
15. Jolanta Kosznik Dyrektor ZS w Kiełpinie
16. Bożena Merchel Dyrektor SP w Koloni
17. Katarzyna Karwacka Dyrektor SP w Łapalicach
18. Ewelina Kowalkowska Dyrektor SP w Prokowie do 31.08.2012r.
- Alina Kąkol Dyrektr SP w Prokowie od 1 września 2012r.
19. Barbara Sokół Dyrektor SP w Mirachowie
20. Bogumiła Ustowska Dyrektr Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach
21. Anna Okroj Dyrektr ZSO Nr 2 w Kartuzach
22. Małgorzata Kreft Dyrektr Zespołu Szkół w Staniszewie
23. Joanna Wróbel p.o. Dyrektr Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
- Danuta Baran Dyrektr Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
24. Roman Hanasz Dyrektr Zakładu Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC" Spółka z o.o. w Kartuzach
25. Stanisław Damps Z-ca Dyrektra Zakładu Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC" Spółka z o.o. w Kartuzach
26. Lucyna Zielińska Członek Zarządu - Główny Księgowy Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kartuzach
27. Zofia Watrak Dyrektor Galerii Refektarz w Kartuzach

Ostatnia zmiana: 2013-09-17 10:07:25

Opublikowane: 2012-06-13 14:39:10 (3581 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.065 sekund