Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308802
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2012 (wrzesień - grudzień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2012
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
113/2012 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy 3 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2012 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 3 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114A/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 3 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114B/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 3 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2012 w spr. przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach treningu wojewódzkiego i powiatowego systemu wykrywania i alarmowania w dniu 20 września 2012r 10 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2012 w spr. powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 14 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2012 w spr. opracowania i wprowadzenia „ Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Kartuzy" 18 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 18 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 18 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2012 w spr. powołania zespołu powypadkowego 24 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 26 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 27 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 27 IX 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2012 w spr. powołania Komisji opiniującej i rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 3 X 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 17 X 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012r. 18 X 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 18 X 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 30 X 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 30 X 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2012 w spr. przekazania lokali mieszkalnych w administrację Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 30 X 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2012 w spr. instrukcji inwentaryzacyjnej 30 X 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2012 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 X 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2012 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2013 - 2027 12 XI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 12 XI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
135/2012 w spr. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 20 XI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
136/2012 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części dz. nr 143 położonej w Starej Hucie 27 XI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
137/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 28 XI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
138/2012 w spr. zniany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 29 XI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
139/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 29 XI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
140/2012 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości o nr ewid. działki 286/18 położonej w Kartuzach 30 XI 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
141/2012 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 6 XII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
142/2012 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. działek 258 i 260 położonych w Kartuzach 12 XII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
143/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 12 XII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
144/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 19 XII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
145/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 20 XII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
146/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 20 XII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
147/2012 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 28 XII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
148/2012 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok 31 XII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
149/2012 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok 31 XII 2012 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2013-01-24 13:14:54

Opublikowane: 2012-10-01 14:58:12 (2245 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.042 sekund