Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 28 maja 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4308807
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2013 (wrzesień - grudzień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2013
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
97/2013 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 86/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka " w Kartuzach. 2 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2013 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy 6 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2013 w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora przedszkola 6 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2013 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „ Akademia Przedszkolaka w Kartuzach 11 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2013 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 11 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 12 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2013 w spr. przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach treningu powiatowego systemu wykrywania i alarmowania w dniu 26 września 2013r. 18 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105a/2013 w spr. powołania jury do oceny zdjęć nadesłanych w ramach konkursu pn. „Pocztówka z Kartuz w 3D" 25 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 27 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 27 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2013 w spr. powołania Komisji opiniującej i rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 30 IX 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 X 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2013 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium Gminy Kartuzy za wysokie wyniki w nauce. 14 X 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 15 X 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 17 X 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 X 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2013 w spr. powołania Sądu Konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch parków przygotowanego w ramach postępowania prowadzonego pn. „Rewaloryzacja parków miejskich w Kartuzach". 21 X 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 24 X 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 24 X 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2013 w spr. reprezentowania Gminy Kartuzy w pracach Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby 30 X 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2013 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok 14 XI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2013 w spr. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2014-2030 14 XI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2013 w spr. powołania składu Zespołu Roboczego - „Kajakiem przez Pomorze - Szlaki Kaszub Jeziornych" 20 XI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2013 w spr. powołania składu Zespołu Roboczego - „Kaszubska Trasa Rowerowa" 20 XI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 20 XI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 21 XI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 21 XI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2013 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 XI 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 4 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 4 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2013 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących własność Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujących się na terenie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 4 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2013 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji niezużytych materiałów znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 4 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 13 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 23 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 24 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach24 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2013 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok 30 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134A/2013 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
135/2013 w spr. wprowadzania do użytku aplikacji „Sigma" zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez VULCAN w sieci Internet30 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
136/2013 w spr. wprowadzania do użytku aplikacji „Dotacje" zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez VuLCAN w sieci Internet30 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
137/2013 w spr. odwołania Zastępcy Burmistrza Kartuz 31 XII 2013 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2014-01-21 11:32:21

Opublikowane: 2013-11-04 08:47:58 (2310 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.034 sekund