Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Sobota, 23 czerwca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4347140
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

ROK 2014 - projekt

ROK 2014 (projekt)
OPIS RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
Zarządzenie Nr 118/2013 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
uchwała budżetowa na rok 2014 (projekt) Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie WPF na 2014 rok Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY
NUMER ZAŁĄCZNIKA OPIS RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1 DOCHODY Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
2 WYDATKI Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
3 Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
4 WYDATKI INWESTYCYJNE Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
5 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013 - DOCHODY Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
5 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013 - WYDATKI Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
8 Dotacje udzielane z budżetu w 2014 roku Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
9 Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej na 2014 rok Dokument typu PDF - pobierz
10 Plan przychodów i kosztów na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na 2014 rok Dokument typu PDF - pobierz


Ostatnia zmiana: 2014-01-03 12:15:18

Opublikowane: 2013-11-19 15:25:08 (1323 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.042 sekund