Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794786
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - ROK 2014 (październik-grudzień)

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
SESJA OKOLICZNOŚCIOWA
6 października 2014r.

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
8 października 2014r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLV/579/2014 w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/580/2014 w spr. utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Kartuzach, Rady Powiatu Kartuskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Kartuz zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/581/2014 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/582/2014 w spr. utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Kartuzy. 8 X 2014 28 X 2014
poz. 3621
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/583/2014 w spr. przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kartuzy na lata 2014-2016". 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/584/2014 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/585/2014 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/586/2014 w spr. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 72/9 położonej w Kartuzach. 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/587/2014 w spr. nadania nazwy placowi rekreacyjno - naukowemu w Kaliskach 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/588/2014 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kietpino. 8 X 2014 28 X 2014
poz. 3620
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/589/2014 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Kietpino 8 X 2014 28 X 2014
poz. 3619
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/590/2014 w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Górna. 8 X 2014 28 X 2014
poz. 3618
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/591/2014 w spr. uchylenia uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Kartuzy z Miastem Gdańskiem w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kartuzy na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku - Szadółkach 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/592/2014 w spr. uchylenia uchwały Nr IX/81/07 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie składowania odpadów. 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/593/2014 w spr. określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 8 X 2014 28 X 2014
poz. 3617
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/594/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 8 X 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/595/2014 w spr. zmiany uchwały Nr XLI/535/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy 8 X 2014 29 X 2014
poz. 3630
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/596/2014 w spr. obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/535/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy. 8 X 2014 2 XII 2014
poz. 4231
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/597/2014 w spr. zmiany uchwały Nr XLI/536/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Targowiska Zwierzęcego w Kartuzach. 8 X 2014 28 X 2014
poz. 3622
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/598/2014 w spr. obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu tekstu uchwały Nr XLI/53ć/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Targowiska Zwierzęcego w Kartuzach. 8 X 2014 2 XII 2014
poz. 4230
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
5 listopada 2014r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLVI/599/2014 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok. 5 XI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVI/600/2014 w spr. zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kartuzy. 5 XI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVI/601/2014 w spr. zmiany zaopiniowania projektu planu aglomeracji Somonino . 5 XI 2014 . Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVI/602/2014 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015. 5 XI 2014 14 XI 2014
poz. 3786
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2015-01-15 11:50:13

Opublikowane: 2014-10-21 15:15:54 (2098 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.041 sekund