Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794769
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia 2016 - grudzień

160. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan na terenie działek nr ew. 245/15, 245/31, 245/32 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
161. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 178/4, 178/5 położonych w Smętowie, gmina Kartuzy
162. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym na terenie działek nr 64/2, 64/1, 56, 55/7, 55/18, 55/42, 55/39, 55/32, 55/13 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
163. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 311/10, 311/7 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
164. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci nN 0,4 kV z przyłączem na terenie działek nr 208/55, 208/58, 208/59, 209/4, 209/6, 209/12, 209/15, 209/18 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
165. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przystani wodnej, w ramach której zostanie wybudowany pomost do obsługi jednostek wodnych i zadaszona wiata na terenie działki nr ew. 110 położonej w Kartuzach, obręb 4 i części dz. nr ew. 3 położonej w Kartuzach, obręb 6
166. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków na terenie działek nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 910, 905, 226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569, 12/3, 15/3, 273/1, 255/8, 255/10, 272/3, 256/1, 270/1, 257/1, 269/1, 258/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1, 265/9, 265/14 położonych w Kiełpinie, na działkach nr 228/2, 227/2, 41, części dz. 51/3, części dz. 86, części dz. 99 położonych w Mężowie oraz na działkach nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353, 326/12, 111/12 położonych w Dzierżążnie
167. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 409/1, 409/2, 412, 411/2, 411/3, 416/2, 417 i 418/3 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
168. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 62, 97, 70/5, 117, 67/11, 67/17 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
169. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 124/8 położonej w Smętowie, gmina Kartuzy
170. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działek nr 453, 456/2, 457, 460, 464/2, 467/9, 467/24, 467/25, 467/13 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy
171. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku stanicy żeglarskiej na poddasze użytkowe wielofunkcyjne na terenie działki nr ew. 430/3 położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
172. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej wraz z 2 przyłączami na terenie działek nr ew. 328, 352/5, 352/1, 352/10 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
173. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 416/8, 417/7, 35/5 położonych w Kiełpinie
174. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 328/19, 328/15 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
175. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 116, 847/4 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy

Ostatnia zmiana: 2017-01-05 15:47:14

Opublikowane: 2016-12-09 12:32:07 (1379 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.049 sekund