Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846568
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2016 rok
OPIS RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
Zarządzenia nr 38/2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
Informacja opisowa o przebiegu wykonania budzetu Gminy za 2016 rok Dokument typu Adobe Reader - pobierz


    ZAŁĄCZNIKI
    NUMER ZAŁĄCZNIKA OPIS RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
    1 DOCHODY Dokument typu Adobe Reader - pobierz
    2 WYDATKI Dokument typu Adobe Reader - pobierz
    3 Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
    4 Wydatki inwestycyjne Dokument typu Adobe Reader - pobierz
    5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dokument typu Adobe Reader - pobierz
    6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu za 2016 rok Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
    7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
    8 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
    9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu UE w trakcie roku budżetowego Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
    10 Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2016 roku Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
    Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
    11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
    12 realizacja Gminnych Programów:
    • Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    • Przeciwdziałania Narkomanii
    Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
    13 Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
    14 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016r. Dokument typu Acrobat Reader - pobierz


    Ostatnia zmiana: 2017-04-03 14:34:26

    Opublikowane: 2017-04-03 14:24:34 (735 odsłon)

    Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

    [ Wróć ]


    Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Tworzenie strony: 0.059 sekund