Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Niedziela, 21 styczeń 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4054830
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia urzędowe 2018

1. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c dn 63 PE na terenie działki nr ew. 104/12 położonej w Kartuzach, obręb 0008
2. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV i szafki sterowniczej w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ul. Dolnej na terenie działek nr ew. 95/2, 328, 977/13, 308/1, 308/2, 308/5, 307 (część działki nieobjęta mpzp), 306/13, 308/9, 308/10, 308/4, 308/3, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
3. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 156/12 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy
4. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące, że w postępowaniu na wniosek Burmistrza Kartuz reprezentowanego przez pełnomocnika p. Mateusza Jezierskiego MAXPROJEKT, z dnia 25.09.2017r. tut. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z droga powiatową nr 1907G"
5. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamiające o wydaniu decyzji stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Brodnica, Ręboszewo, Smętowo, Kosy, Kartuzy obr. 2 i obr. 5 gm. Kartuzy, województwo pomorskie"
6. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 240, 12/3 położonych w Kiełpinie oraz na terenie działek nr ew. 230/1, 230/2, 230/3 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy

Ostatnia zmiana: 2018-01-16 10:22:44

Opublikowane: 2018-01-05 14:06:41 (249 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.040 sekund