Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 19 marca 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Studium UiKZP - PROJEKT
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4181129
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - Rok 2018

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 stycznia 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLIII/497/2018 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2018 roku 29 I 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/498/2018 w spr. trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 29 I0 2018 7 II 2018
poz. 452
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/499/2018 w spr. uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska 29 I 2018 8 III 2018
poz. 837
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/500/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 29 I0 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/501/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 29 I 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/502/2018 w spr. wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Między gminnego pomiędzy Gminą Kartuzy a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kartuzy 29 I0 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/503/2018 w spr. wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Kartuzy a Gminą Miasta Gdańska w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych przez Gminę Miasta Gdańska 29 I 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2018-03-12 17:16:04

Opublikowane: 2018-02-12 10:36:23 (185 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.044 sekund