Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794778
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Oświadczenia majątkowe - 2018

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Jan Mazur Kierownik GOPS Kartuzy wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
2. Karolina Myszk Z-ca Kierownika GOPS wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
3. Mariola Machola Z-ca Kierownika GOPS d/s Środowiskowego Domu Samopomocy
4. Katarzyna Krause Z-ca kierownika GOPS d/s Ośrodka Geriatycznego w Sianowie
5. Barbara Kąkol Dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
6. Kazimiera Socha Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach
7. Aleksandra Maciborska-Pytka Dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach
8. Tadeusz Ostanek Prezes Zarządu - Dyrektor Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kartuzach wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
9. Stefan Bychowski Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
10. Kazimierz Borzyszkowski Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC
11. Marcin Plichta Dyrektor Galerii Refektarz w Kartuzach wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
12. Dariusz Zelewski Dyrektor SP Nr 1 w Kartuzach
13. Piotr Kloczkowski Dyrektor SP Nr 2 w Kartuzach wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
14. Jolanta Kryszewska Dyrektor SP w Grzybnie wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
15. Seweryn Szlachetka Dyrektor ZKiW w Brodnicy Górnej
16. Ireneusz Moskal Dyrektor ZKiW w Dzierżążnie wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
17. Jolanta Kosznik Dyrektor SP w Kiełpinie wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
18. Bożena Merchel Dyrektor SP w Koloni wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
19. Katarzyna Karwacka Dyrektor SP w Łapalicach
20. Alina Kąkol Dyrektor SP w Prokowie wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
21. Barbara Sokół Dyrektor SP w Mirachowie wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego wyjaśnienie do korekty oświadczenia majątkowego
- Hanna Pionk Dyrektor SP w Mirachowie (od 1.09.2018) wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
22. Maria Wenta-Barlak Dyrektor ZSO Nr 2 w Kartuzach (2016.09.01) wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
23. Małgorzata Kreft Dyrektor SP w Staniszewie wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
- Małgorzata Kreft zakończenie pełnienia funkcji dyrektora SP w Staniszewie (2018.08.31) wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
- Paweł Pytka Dyrektor SP w Staniszewie (od 1.09.2018)
24. Ewa Socha Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
- Ewa Socha zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA (2018.08.31)
- Joanna Wróbel Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA (2018.09.01) wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego

Ostatnia zmiana: 2019-01-09 13:14:23

Opublikowane: 2018-06-26 13:38:27 (999 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.047 sekund